Suport a persones discapacitades

 
Gestió de serveis de suport a les persones amb discapacitat

disc

En els serveis i projectes de suport a les persones els nostres objectius són:

  • Garantir en tot moment la qualitat de vida de les persones ateses.
  • Promoure al màxim l’autonomia de les persones, tant en les seves activitats més intimes com en tots aquells esdeveniments que es produeixen al seu entorn, i proporcionar el suport necessari perquè puguin participar com un membre més de la comunitat.