Excursionisme i Escalada

Campus d’EXCURSIONISME i ESCALADA

Aquest campus es realitzarà durant la setmana del 3 al 7 d’agost a l’Escola Artur Martorell.

Planing EXCURSIONISME i ESCALADA