Casals de curta durada

Es consideren casals de curta durada, aquells casals que estan a époques vacacionals durant el curs escolar: Nadal, setmana Santa i septembre.

Aquest any, Ambit escola proposa un nou format de casal per poder millorar el nostre servei i poder així ser més accecible a les famílies:

La nova proposat gira al voltant de:

  1. Que les famílies tinguin la seguretat total (100%) que el casal de grans i el casal de petits d’Àmbit escola SL durant aquests períodes curts de vacances es realitzarà i tindrà les seves portes obertes de 7’45 del matí fins les 17h.

  2. La divisió del casal en diferents tallers contractables de forma independent (veure opció tallers)

  3. Unificació dels casals en un sol espai.

A qui va dirigit?

Aquets casals aniran dirigits a infants de tota Badalona amb edats d’entre 3 i 12 anys, i tindran prioritat els infants de les escoles amb les que treballem durant tot el curs.

On es realitzarà?

Els casals de Nadal, Setmana Santa i Setembre, es realitzaran a l’escola Artur Martorell.

Aquesta escola serà un punt de referència per a totes les famílies de Badalona en aquets períodes de vacances.

Tal i com hem explicat abans, amb aquest projecte garantim que tots els dies laborables que es trobin dintre dels períodes de vacances de curta durada i els dies de setembre previs a l’inici del curs escolar de 7’45 a 17h estarà obert el casal d’ÀMBIT ESCOLA.

Com es realitzaran els casals? 

Nombre mínim de nens:

No hi ha nombre mínim de nens per a realitzar el casal. El casal es realitzarà independentment del nombre de nens i nenes inscrits.

Horaris del casal

Acollida matinal: de 7.45h. a 9h.

Matí: de 9h a 14h.

Dinar: de 14h a 15h.

Tarda: de 15h a 17h.

Tipus d’activitats

Com hem fet fins ara, Àmbit Escola proposa activitats lúdiques on els infants podran gaudir a més d’adquirir valors com la solidaritat, el companyerisme, el respecte, l’ecologia etc…

Els tallers que presentarem dependran de l’època estacional i poden variar des de l’esport, les arts plàstiques, arts musicals i d’espectacles , d’aprenentatge, etc. Sempre tenim en compte les edats dels infants i les seves capacitats, i adaptem les activitats segons els nivells.

Recursos humans

El director/a del casal serà una persona amb experiència en l’àmbit del lleure educatiu, amb una llarga trajectòria com a professional, amb carisma i serietat. El director/a serà la cara visible a qui les famílies es podran dirigir per resoldre els dubtes que puguin aparèixer al llarg del casal, no obstant, si el dubte persisteix, sempre es pot parlar amb un superior per acabar de solucionar les qüestions.

Els monitors, educadors i/o entrenadors que realitzin les diferents activitats i tallers, també estaran dotats d’experiència i professionalitat. Molts dels nostres tallers els dirigiran persones que tenen estudis i treballen sobre el tema que es treballarà, per exemple, els tallers de dansa i música podran trobar professors i professores que han estudiat en les millors escoles de dansa, han participat en concursos a nivell europeu, han treballat en grans espectacles i teatres, etc.

Segons la normativa de regulació de les activitats d’educació en el lleure, en les quals participen menors de divuit anys , hi haurà un monitor per cada 10-12 infants.