Escola Betúlia

Escola Betúlia

L’Escola Betúlia és una entitat privada dedicada a l’ensenyament. Està ubicada, i integrada, al barri del Progrés de la ciutat de Badalona.

L’escola imparteix educació Infantil, Primària i Secundària. És un centre concertat amb la Generalitat de Catalunya.

L’escola Betúlia s’autodefineix com a INDEPENDENT, perquè no està vinculada a cap ideologia política, ni a cap organització religiosa.

És respectuosa amb la PLURALITAT, així com amb les diferents maneres de pensar, si bé està inspirada en els principis de l’HUMANISME CRISTIÀ, fent-se així ressò d’una manera de ser pròpia de la comunitat on actua.

És CATALANA, perquè se sent preferentment integrada a Catalunya: la seva llengua, cultura, història i tradicions. La llengua vehicular de l’escola és el català.

Es declara socialment oberta i DEMOCRÀTICA basant la seva actuació en el respecte als altres i en la promoció dels drets i VALORS de la persona. El seu alumnat és mixt i es treballa en règim de COEDUCACIÓ.

La seva línia d’actuació és  RESPECTUOSA amb els principis que, en matèria escolar, vénen donats per la legislació vigent

El present ideari és el que ha caracteritzat la línia d’actuació de l’Escola des de la seva fundació fins al dia d’avui, així com ha inspirat sempre la Direcció i el Claustre de Professors a l’hora de programar els cursos. Les activitats complementàries i les extraescolars, si bé no tenen caràcter obligatori, han donat i donen un estil i una personalitat pròpies a aquesta Escola.