Escola Jungfrau

escola_02

L’escola Jungfrau, és una escola pública que imparteix les etapes d’Educació Infantil i de Primària, ubicada al barri Coll i Pujol, de la ciutat de Badalona, al límit dels barris de Dalt la Vila i Centre.

Es defineix, des de la seva fundació l’any 1963, com escola catalana (treballant i promocionant, en aquest sentit, la llengua i els continguts socioculturals que ens identifiquen com a poble), laica, activa, des de la doble perspectiva de la formació d’alumnes i de la formació continuada del professorat, que promociona els valors de la coeducació, l’atenció a la diversitat i el respecte per les diferents maneres de viure i pensar de les persones, i amb una estructura de funcionament i participació democràtiques.

L’escola té com a objectiu prioritari la formació integral de la persona fonamentada en l’educació en els valors i actituds de respecte, llibertat, solidaritat, cooperació i no discriminació.

L’escola està compromesa en el treball d’integració d’alumnes amb necesitats educatives especials.

En la línia de treballar la diversitat, el respecte pel fet pluricultural i els valors de la solidaritat i la cooperació. L’escola manté un agermanament molt actiu amb l’ escola Francisca González de Chichigalpa, Nicaragua i forma part de la xarxa d’escoles compromeses i de la xarxa d’escoles pel comerç just.

L’escola és oberta i participativa. En aquest sentit, l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) en representació de les famílies, promociona la participació de pares i mares en el dia a dia escolar i la seva representació en els òrgans de gestió, a la vegada que complementa la capacitat assistencial del centre. El treball de l’AMPA s’organitza en comissions: la d’activitats extraescolars, la de fer escola, la de festes i la de solidaritat. D’altres comissions de treball tenen tasques més estructurals i administratives.

Activitats que realitzem a les extraescolars:

  • Els equips de Bàsquet de la Jungfrau van anar a veure el Penya-Madrid a l’Olímpic! Fotografies aquí!
  • L’extraescolar de futbol va organitzar una sortida al Palau Blaugrana, els podeu veure entrenant al mateix pavelló fent click aquí!
  • Els prebenjamins i benjamins de futbol i bàsquet van participar a la Trobada de Nadal organitzada al Pavelló de la Colina pel Consell Esporiu del Barcelonès Nord. Feu click aquí per entrar!

Escola Jungfrau (XTEC)