Menjador escola Jungfrau

Informar-vos que el nostre correu de contacte per temes de menjador és:  jungfraumenjador@gmail.com

També podeu notificar absències, dietes, … al servei de menjador des de l’apartatinfopares