Escola Artur Martorell

escola_01

L’escola Artur Martorell és una escola laica, democràtica, plural, catalana, i verda.pati

Laica per a respondre als principis de respecte i pluralisme ideològic de la societat que l’envolta.

Democràtica perquè educa en el respecte als drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència. L’escola introdueix els alumnes a la realitat social i els estimula en els valors d’una societat democràtica: solidària, respectuosa amb els altres, fomentant l’actitud de diàleg, l’esperit crític la responsabilitat i l’esforç.

Plural perquè valora a les persones tal i com són; amb les seves diferències culturals, familiars, religioses, personals, …. I, fins i tot, amb els seus errors.

Catalana perquè la llengua vehicular i de comunicació és el català.

Verda perquè educa en la sostenibilitat, valora l’entorn natural i respecta el medi ambient i la sensibilització ambiental forma part de la manera de fer de l’escola en les seves activitats educatives, lúdiques i curriculars.

La tasca educativa del centre es dóna en un marc de coeducació treballant per l’eliminació de les discriminacions i la superació de mites, tabús i diferenciació de rols entre la dona i l’home.

La metodologia està basada en les tendències constructivistes, i segueix els trets del mètode científic basat en l’observació i la deducció, alhora que parteix dels coneixements previs dels alumnes valorant la distància òptima dels nous coneixements a adquirir.

http://www.xtec.cat/ceiparturmartorell/