Menjador Escola Lola Anglada

Menjador
Escola Lola Anglada

Per formalitzar la inscripció es pot fer de les següents maneres:

Podeu entrar al següent
enllaç i seguir les indicacions.

Mitjançant el correu
electrònic:
lolaangladamenjador
@gmail.com

Presencialment a les oficines d’Àmbit escola:
Via Augusta, 43
Badalona
(al costat del Museu)

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’empresa als següents telèfons:

655 214 031

Telèfon del menjador de l’escola on us atendrà la Cintia, coordinador del servei.

671 248 362 o 931 584 918

Telèfon de l’administració d’Àmbit Escola.